Ready to throw

Ready+to+throw

Starting quarterback Chad Voytik practices.